Kuinka usein tietokone tulisi formatoida

Formatointi eli kiintolevyn alustus on erittäin radikaali toimenpide, jonka yhteydessä koko tietokoneen kiintolevyn sisältö, mukaan lukien käyttöjärjestelmä, poistetaan. Formatoinnin jälkeen levyltä on poistettu käytännössä kaikki data, ja se vaatii uuden alustuksen ja partitioinnin. Tässä yhteydessä voidaan levy esimerkiksi jakaa useisiin eri osioihin, jotka näkyvät Windows-järjestelmässä eri levyasemina C:, D:, E: ja niin edelleen. On myös mahdollista asentaa samalle kiintolevylle useita eri käyttöjärjestelmiä, esimerkiksi Windows ja Linux, ja niiden eri versioita.

Levyn partitiointi on tärkeä työvaihe, ja se kannattaa suunnitella huolellisesti, sillä käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen ei partitiointia voi enää muuttaa muuta kuin eräillä erikoisohjelmilla. Formatointi on siis tarpeellista silloin, jos haluat asentaa tietokoneeseesi uuden käyttöjärjestelmän tai jakaa kiintolevyn eri tavalla osioihin.

Joskus levy saattaa myös toimia virheellisesti. Tällöin levy voidaan skannata, jolloin useimmiten selviää, onko siinä fyysisiä vikoja. Levy saattaa olla viallinen, mutta ilman mitään mekaanista tai fyysistä vikaa, eli levyn data on toisin sanoen ”sekaisin”. Tällaisissa tilanteissa formatointi usein auttaa. Kiintolevyn lisäksi myös esimerkiksi USB-muistit ja Flash-muistikortit voidaan formatoida.

Otsikon kysymykseen voidaan siis vastata niin, että tietokoneen levyä ei ole syytä formatoida kovinkaan usein, ja yleensä se kannattaa tehdä vain jos siihen on hyvä syy, kuten esimerkiksi käyttöjärjestelmän vaihto, levyn uudelleen organisointi tai yritys saada viallisesti toimiva levy vielä kuntoon. Kannattaa pitää mielessä, että formatointi poistaa kaikki tiedot koneesta, eikä konetta voi käyttää, ennen kuin siinä on uusi järjestelmä.

jukka